U Školek, U Školek je kluků a holek ráj...

NOVĚ NA NAŠÍ ŠKOLE PŮSOBÍ ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Zde se nacházíte: Základní škola Litomyšl » Informace pro rodiče » Informace vedení školy » NOVĚ NA NAŠÍ ŠKOLE PŮSOBÍ ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Datum publikování: 29.9.2017
Z financí projektu Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl je v tomto školním roce hrazena práce školního psychologa. Je to poradenský pracovník působící přímo na základní škole, který poskytuje podporu a pomoc třídám, žákům, pedagogům i rodičům. V naší škole začne od počátku října působit Karolína Šindelářová. Školní psycholog zajišťuje interaktivní programy pro podporu vztahů ve třídě, poskytuje osobní konzultace žákům, pedagogům i rodičům, poskytuje péči žákům ohroženým školních neúspěchem, žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a žákům s individuálním vzdělávacím plánem, případně poskytuje krizovou intervenci (pomoc při akutní nepohodě). Více informací naleznete na nástěnce ve vestibulu školy a na webových stránkách školy, v sekci informace pro rodiče - informace vedení školy, dole v přiložených dokumentech.
NOVĚ NA NAŠÍ ŠKOLE PŮSOBÍ ŠKOLNÍ PSYCHOLOG