U Školek, U Školek je kluků a holek ráj...

Hrajeme si na školu - vzdělávací program pro předškoláky

Zde se nacházíte: Základní škola Litomyšl » Informace pro předškoláky » Hrajeme si na školu - vzdělávací program pro předškoláky

Datum publikování: 4.10.2017
Chcete, aby se Vaše dítě naučilo a hravou formou si procvičilo dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadněji se adaptovalo ve školním prostředí a seznámilo se s ním? Pak čtěte více o našem programu!
Hrajeme si na školu - vzdělávací program pro předškoláky

Cíl: Naučit a hravou formou procvičit dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadnější adaptace na školní prostředí a seznámení s ním

Zaměření: aktivity vedoucí k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, matematických představ, grafomotoriky a řečových dovedností

Komu je určen: všem dětem, které půjdou v dubnu 2017 k zápisu do 1. třídy

Kdy se bude konat: 18. října, 15. listopadu, 13. prosince, 17. ledna a 14. února vždy od 16 do 17 hodin

Kde se bude konat: v učebnách 1. stupně ZŠ Litomyšl, U Školek 1117

Kdo bude vyučovat: paní učitelky 1. stupně ZŠ U Školek (především budoucí učitelky 1. tříd.)

Finanční zajištění: kurz je pro děti zcela zdarma, veškeré finanční náklady hradí ZŠ U Školek.

Organizační zajištění:

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě tohoto přípravného „minikurzu“ zúčastnilo, napište na email reditel@skoluskol.cz, případně volejte na tel. číslo 737 560 432 - můžete se přihlásit buď souhrnné na celý program (to je třeba nahlásit), nebo na jednotlivé lekce

Jestliže vám některý z termínů nevyhovuje, nevadí, můžete se zúčastnit i jednotlivých setkání.

Rodiče mohou být v případě zájmu přítomni během celého programu nebo mohou své dítě pouze přivést a po hodině s ho zase vyzvednout.