U Školek, U Školek je kluků a holek ráj...

Informace pro předškoláky

Zde se nacházíte: Základní škola Litomyšl » Informace pro předškoláky

Hrajeme si na školu - 1. lekce

Datum publikování: 19.10.2017
Ve středu 18. října odstartoval cyklus setkání předškolních dětí. První lekce tematicky souvisela s podzimem. Děti zábavnou formou rozvíjely všechny dovednosti, které budou potřebovat příští rok ve škole, vyzkoušely si, jaké je to být školákem. Na další setkání, které se uskuteční opět ve středu, tentokrát 15. listopadu, se už všichni těšíme.
Hrajeme si na školu - 1. lekce

Hrajeme si na školu - vzdělávací program pro předškoláky

Datum publikování: 4.10.2017
Chcete, aby se Vaše dítě naučilo a hravou formou si procvičilo dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadněji se adaptovalo ve školním prostředí a seznámilo se s ním? Pak čtěte více o našem programu!
Hrajeme si na školu - vzdělávací program pro předškoláky

Seznamovací odpoledne pro budoucí prvňáčky

Datum publikování: 21.6.2017
V úterý 21. června proběhlo seznamovací odpoledne s budoucími žáky prvních tříd. Ti poznali svoje paní učitelky a své kamarády, se kterými budou od září spolužáky. Seznámili se také s patrony z budoucích 8. a 9. tříd, s nimiž také plnili úkoly na stanovištích. Paní učitelky předaly rodičům důležité informace k začátku školního roku. Těšíme se v září na viděnou!
Seznamovací odpoledne pro budoucí prvňáčky

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Datum publikování: 18.4.2017
Dne 11. 4. 2017 byly na Základní školu Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy zapsány děti s těmito registračními čísly:
2017-18/1, 2017-18/2, 2017-18/3, 2017-18/4, 2017-18/5, 2017-18/6, 2017-18/7, 2017-18/8, 2017-18/9, 2017-18/10, 2017-18/11, 2017-18/12, 2017-18/13, 2017-18/14,
2017-18/15, 2017-18/16, 2017-18/17, 2017-18/18,
2017-18/19, 2017-18/20, 2017-18/22, 2017-18/23,
2017-18/25, 2017-18/26, 2017-18/28, 2017-18/29,
2017-18/30, 2017-18/32, 2017-18/33, 2017-18/34,
2017-18/35, 2017-18/36, 2017-18/37, 2017-18/38,
2017-18/39, 2017-18/40 2017-18/41, 2017-18/42, 2017-18/43
Škola ve školním roce 2017/2018 otevře dvě malé první třídy. Ještě před nástupem do školy se bude konat červnové setkání, o němž Vás budeme včas informovat a na kterém vám budou podány všechny potřebné informace.
SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

POSLEDNÍ DÍL HRAJEME SI NA ŠKOLU JE ZA NÁMI

Datum publikování: 3.4.2017
Poslední díl cyklu pro předškolní děti Hrajeme si na školu je za námi. Tentokrát byl tematicky motivován jarem. Teď už zbývá jen dodat, že se na předškolní děti a jejich rodiče těšíme příští úterý 11. dubna 2017 od 14 do 16.30 hodin při zápisu.
POSLEDNÍ DÍL HRAJEME SI NA ŠKOLU JE ZA NÁMI

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ

Datum publikování: 29.3.2017
Oznamujeme rodičům dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, že zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dne 11. 4. 2017 v budově ZŠ v době od 14,00 do 16, 30 hod.
Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Informace o organizaci zápisu k povinné školní docházce naleznete v detailu této novinky. Věnujte prosím pozornost také dokumentům přiloženým ve složce Informace pro předškoláky - konkrétně Desatero pro rodiče a Informace o tom, jak můžete svým dětem pomoci s přípravou na školu. Naleznete je až zcela dole v přiložených dokumentech.
ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ

POZVÁNKA NA POSLEDNÍ DÍL HRAJEME SI NA ŠKOLU

Datum publikování: 24.3.2017
Srdečně zveme všechny předškoláčky a jejich rodiče na poslední díl z cyklu Hrajeme si na školu. Koná se opět ve středu, tentokrát 29. 3. 2017 od 16 hodin v budově ZŠ U Školek. Může samozřejmě přijít i ten, kdo na předchozích dílech chyběl. S sebou není potřeba nic nosit, děti vše potřebné dostanou.
POZVÁNKA NA POSLEDNÍ DÍL HRAJEME SI NA ŠKOLU

POZVÁNKA NA TVOŘIVÉ ODPOLEDNE SE ŠMOULY

Datum publikování: 9.2.2017
Srdečně zveme všechny předškolní děti i jejich rodiče na Tvořivé odpoledne se Šmouly. Prohlédnou si prostory školy a poté si na stanovištích budou moci procvičit všechny dovednosti potřebné k zápisu. S sebou nepotřebují nic, naopak - čeká na ně i drobný dárek a sladká odměna.
Ve středu 15. února 2017 od 15 do 17 hodin se na vás budeme těšit!
POZVÁNKA NA TVOŘIVÉ ODPOLEDNE SE ŠMOULY

HRAJEME SI NA ŠKOLU - 4. díl

Datum publikování: 16.1.2017
Ve středu 11. ledna se konal další díl vzdělávacího programu pro předškolní děti Hrajeme si na školu. V obou třídách vládla velmi příjemná pracovní atmosféra, děti procvičovaly jemnou motoriku, počítání, prostorovou orientaci, menší - větší, barvy, tvary a mnoho dalších dovedností. Tématem byla (jak jinak, když nám tak krásně sněží) zima.
Na únor - konkrétně 15. 2. 2017 od 15 do 17 hodin je místo "klasické hodiny" připraven program na stanovištích, děti si ho budou moci projít v doprovodu rodičů, za splněné úkoly budou sbírat tiskátka. Čeká na ně drobný dárek a sladká odměna. Další "klasický" díl Hrajeme si na školu se potom bude konat ještě ve středu 29. března, aby byly děti na dubnový zápis dobře připraveny.
HRAJEME SI NA ŠKOLU - 4. díl

3. díl cyklu pro předškolní děti Hrajeme si na školu

Datum publikování: 17.12.2016
Ve středu 14. prosince proběhl 3. díl vzdělávacího kurzu pro předškolní děti Hrajeme si na školu. Opět se sešla parta moc šikovných dětí a spolu s paními učitelkami si ve dvou třídách plnily úkoly, při nichž rozvíjely všechny dovednosti, které potřebují při vstupu do školy. Protože setkání proběhlo jen pár dní před Vánoci, i úkoly byly laděny vánočně. Nezbývá, než popřát všem klidné a příjemné vánoční svátky a připomenout, že další díl se koná už 11. ledna a těšíme se na vás! :)
3. díl cyklu pro předškolní děti Hrajeme si na školu

Druhý díl Hrajeme si na školu úspěšně za námi

Datum publikování: 13.11.2016
Ve středu 9. listopadu se uskutečnilo druhé setkání budoucích školáků, kteří si trénují dovednosti potřebné k zápisu a při vstupu do školy. Tentokrát byla hlavním tématem zvířátka. Děti si nenásilnou formou procvičily postřeh, jemnou motoriku, počítání a mnoho dalšího, ale také třeba zkoušely, jak se správně chovat ve škole. Další setkání se uskuteční ve středu 14. prosince, opět v 16 hodin a téma bude - jak jinak - vánoční. Srdečně vás zveme.
Druhý díl Hrajeme si na školu úspěšně za námi

První díl Hrajeme si na školu je za námi

Datum publikování: 12.10.2016
Ve středu 12. října se uskutečnilo první setkání předškolních dětí, které si k nám přišly "zahrát na školu". Reportáž z tohoto setkání budete moci zhlédnout ve školních televizních novinách, zatím vám z tohoto setkání přinášíme fotografie. Společně s paními učitelkami si děti procvičily motoriku, vyzkoušely uvolňovací cviky, počítaly, rozvíjely čtenářskou gramotnost - a to vše zvládly výborně. Všichni už se společně těšíme, až z nich budou školáci!
První díl Hrajeme si na školu je za námi

Hrajeme si na školu - vzdělávací program pro předškoláky

Datum publikování: 5.10.2016
Chcete, aby se Vaše dítě naučilo a hravou formou si procvičilo dovednosti potřebné při zápisu a vstupu do první třídy, snadněji se adaptovalo ve školním prostředí a seznámilo se s ním? Pak čtěte více o našem programu!
Hrajeme si na školu - vzdělávací program pro předškoláky

SEZNAMOVACÍ SETKÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŃÁČKŮ

Datum publikování: 17.6.2016
V úterý 14. června 2016 se uskutečnilo seznamovací setkání budoucích prvňáčků. Sešli se v odpoledních hodinách, aby poznali své spolužáky, patrony z deváté třídy i paní učitelku. Společně si vyzkoušeli, jaké to bude, až se z nich stanou opravdoví školáci, jak se sedí v lavici, jak se hlásí, také ve spolupráci se staršími kamarády splnili několik úkolů na stanovištích. Ani rodiče se nenudili, získali spoustu užitečných informací. Věříme, že setkání zbavilo děti veškerých obav a jen umocnilo jejich těšení se do školy. Tak 1. září na viděnou!
SEZNAMOVACÍ SETKÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŃÁČKŮ

Vzácná návštěva z Vertexové školky

Datum publikování: 1.2.2016
Dnes se k nám do školy přišli podívat předškoláci z II. MŠ. Společně s našimi školáky počítali, kreslili, tančili i zpívali, Taky si vyzkoušeli, jak se učí v jazykové učebně, jak se pracuje na interaktivní tabuli a seznámili se s tím, co jsou to pokusy.
Vzácná návštěva z Vertexové školky

Navštívily nás děti z I. mateřské školy

Datum publikování: 27.1.2016
Dnes se k nám do školy přišly podívat děti ze Zámecké školky. Moc jsme se na ně těšili a připravili jim pestrý program. Nejprve se v 1. třídách podívaly, jak se učí opravdoví školáci, také si s nimi splnily několik úkolů. Potom děti vyzkoušely školní družinku, kde si pohrály s hračkami našich školáků, ve cvičné kuchyňce si vyrobily ovocný špíz a ochutnaly čerstvou šťávu z ovoce. Následovala návštěva jazykové učebny, kde si ve sluchátkách poslechly anglickou písničku a zkoušely pojmenovat některá zvířátka na promítaných obrázcích. Na závěr navštívily učebnu chemie, kde pro ně byl připraven jeden pokus a vyzkoušely si pracovat na interaktivní tabuli. Budoucí školáci byli opravdu moc šikovní, všechno zvládli skvěle. Ze zápisu, který je čeká příští týden, určitě nemusí mít obavy.
Navštívily nás děti z I. mateřské školy

INFORMACE K ZÁPISU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Datum publikování: 25.1.2016
- Zápis do 1. tříd se koná dne 4. 2. 2016 od 14.00 do 16.30 hodin v budově Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy.
- S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz, všechny potřebné listiny (Žádost o přijetí, Zápisní list, případně Žádost o odklad) vyplníme společně až na místě.
- Zapsány budou děti narozené v období od 01. 09. 2009 do 31. 08. 2010 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
- I v případě, že plánujete pro své dítě odklad povinné školní docházky, se dostavte řádně k zápisu, zde vyplníme potřebné listiny a vy Žádost o odklad doložíte doporučením školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa (obojí nejpozději do 31. 5. 2016).
- Připomínáme, že rodič si může pro své dítě svobodně vybrat školu, která vyhovuje jeho představám, není vázán žádnými pravidly. Naše škola plánuje pro příští školní rok podle počtu přihlášených dětí otevřít dvě třídy.
- Každá škola musí zveřejnit kritéria, kterými se řídí v případě většího počtu uchazečů, než může přijmout.
Naše škola vypisuje tato kritéria:
1/ trvalé bydliště ve spádové oblasti naší školy.
2/ dítě zapsáno na naši školu v roce 2015 s odkladem školní docházky
3/ sourozenec na škole
Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1.9. 2016…..
- Může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2016/2017. Musí však k přijetí doložit doporučení. Děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.12. 2016 – doporučení z PPP a děti, které dosáhnou věku 6 let od 1.1. 2017 do 30. 6. 2017 - z PPP a od pediatra.
- Nemůže-li se k zápisu se svým dítětem dostavit zákonný zástupce, je třeba někoho zplnomocnit.
INFORMACE K ZÁPISU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO PŘEDŠKOLÁČKY.

Datum publikování: 20.1.2016
V úterý 19. ledna 2016 se dveře naší školy otevřely veřejnosti. Dopoledne jste mohli nahlédnout do výuky, odpoledne bylo věnováno předškolním dětem. Měly možnost prohlédnout si školu a vyzkoušet si dovednosti, které budou potřebovat při zápisu do 1. třídy 4. února 2016. Děti celkem absolvovaly 5 stanovišť, kde si procvičiy matematiku, grafomotoriku, pohybovou zdatnost i praktické věci týkající se života školáků.
TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO PŘEDŠKOLÁČKY.

POZVÁNKA NA TVOŘIVÉ ODPOLEDNE S VEČERNÍČKEM

Datum publikování: 5.1.2016
Srdečně zveme všechny předškolní děti a jejich rodiče na Tvořivé odpoledne s Večerníčkem, které se koná v úterý 19. ledna 2016 od 15 do 17 hodin na naší základní škole. Děti si na několika stanovištích budou moci vyzkoušet úkoly podobné těm, které je čekají již 4. února při zápisu do 1. tříd. Doprovázet je bude tentokrát postava Večerníčka.
POZVÁNKA NA TVOŘIVÉ ODPOLEDNE S VEČERNÍČKEM

Třetí lekce Hrajeme si na školu úspěšně za námi. A co dál?

Datum publikování: 17.12.2015
Ve středu 16. 12. 2015 se potřetí sešli budoucí školáci, aby si u nás „zahráli na školu“. Tématem setkání tentokrát byly Vánoce. Děti pod vedením učitelek budoucích prvních tříd počítaly, vybarvovaly, lepily, poznávaly písmenka, ale i tančily a povídaly si. Pracovaly s velikým zaujetím, ve třídě panovala velmi příjemná atmosféra. Jednalo se o poslední lekci vzdělávacího programu Hrajeme si na školu, ale již 19. ledna 2016 chystáme pro předškolní děti další akci – Školácké odpoledne s Večerníčkem. I na ní budou mít děti prostor trénovat dovednosti potřebné k zápisu, tentokrát na několika stanovištích. Jedná se vlastně o poslední generálku, protože 4. února 2016 už budoucí školáky přivítáme u zápisu.
Třetí lekce Hrajeme si na školu úspěšně za námi. A co dál?
<< | < předchozí | 1 | 2 | další > | >>

Tip: pro stažení souboru na disk klikněte na název souboru.