U Školek, U Školek je kluků a holek ráj...

Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy

Zde se nacházíte: Základní škola Litomyšl

Pasování na čtenáře

Datum publikování: 29.5.2014 / Umístění: Informace pro rodiče » Informace vedení školy
Ve čtvrtek 29. 5. 2014 proběhlo v Městské knihovně v Litomyšli pasování prvňáčků na čtenáře. Děti nejprve uvítali Pat a Mat, Beruška a Pipi dlouhá punčocha. Prvňáčci museli splnit úkoly, které si pro ně pohádkové bytosti připravily, teprve když všichni prokázali, že krásně umějí písmenka, přešlo se k pasování. Každý dostal jako dárek v tento slavnostní den průkazku do knihovny, knížku, záložku a pro vzpomínku pamětní list.
Pasování na čtenáře

Proč bychom se báli na budislavské skály...?

Datum publikování: 29.5.2014 / Umístění: Naši absolventi » Třída 9.A 2017 » Akce třídy 9.A
Budislavské putování - Patrik Šplíchal, Lukáš Kurka

Vyrazili jsme do Toulovcových maštalí,
nikoho jsme snad nenaštvali.
Hráli jsme tam spousty her.
Hodně pití si s sebou ber!

Vylezli jsme tam pár skal,
možná se tam někdo bál.
Naštěstí tam bylo hezky
a nelétaly tam blesky.

Šlapali jsme cestou polní,
sledovali kvítí rolní.
Písku mám já plné boty!
Pískali jsme si do noty.

Autobusem jedem zpátky,
netrvaly dlouho hrátky...
Proč bychom se báli na budislavské skály...?

Výměnný pobyt žáků v německém Gemündenu a Burgsinnu

Datum publikování: 28.5.2014 / Umístění: Mezinárodní spolupráce
V pondělí 19.5.2014 odjelo 22 žáků naší školy na výměnný pobyt do Burgsinnu a Gemündenu. Po náročné cestě nás na vlakovém nádraží uvítali rodiče a naši žáci se rozjeli do rodin.
Následující den jsme se všichni setkali v burgsinnské škole. Po milém uvítání a prohlídce školy jsme hráli různé hry a žáci společně řešili zadané úlohy. Vzhledem k tomu, že školy nemají školní jídelny, uvařili nám oběd rodiče z občanského sdružení. Odpoledne nás uvítal pan starosta na radnici. Provedl nás radnicí a v zasedací místnosti diskutoval s žáky. Na rozloučenou dostal každý žák tričko, hrníček a medaili.
Ve středu jsme ráno odjeli do lanového parku do Hobbachu. Čekal na nás velice zajímavý program založený především na týmové spolupráci. Večer pro nás rodiče nachystali velké grilování ve školní zahradě.
Čtvrtek začal prohlídkou školy v Gemündenu. Potom následovalo společné setkání v aule školy. Žáci 6. třídy pod vedením pana Söllnera nám česky zazpívali píseň „Žádný neví, co jsou Domažlice“. Bylo to velice milé překvapení. Zbytek dne jsme strávili ve Würzburgu v rezidenci, žáci společně absolvovali prohlídku města, při které plnili zadané úlohy. Zbytek času věnovali nákupům.
Páteční dopoledne bylo v režii učitelů tělesné výchovy. Večer následovala diskotéka.
V sobotu jsme se na vlakovém nádraží společně rozloučili s žáky, rodiči a učiteli a vydali se na dlouhou zpáteční cestu. Myslím, že všichni můžeme být pyšní na naše žáky, kteří perfektně zvládli náročný týden v cizích rodinách. Ráda bych poděkovala panu Víchovi, který mně při pobytu v Německu velice pomohl a nafotil spoustu zajímavých fotografií. A panu Söllnerovi za báječný program, který pro nás připravil.
Lenka Ondráčková
Výměnný pobyt žáků v německém Gemündenu a Burgsinnu

Výměnný pobyt v Německu

Datum publikování: 27.5.2014 / Umístění: Naši absolventi » Třída 9.A r. 2014 » Akce třídy 9.A
Většina žáků deváté třídy se zúčastnila výměnného pobyt v Burgsinnu v Německu. Němečtí přátelé pro naše děti uspořádali náročný a pestrý program plný zážitků.
Výměnný pobyt v Německu

Naše škola je opět druhá v Pardubickém kraji

Datum publikování: 26.5.2014 / Umístění: Po vyučování » Vybíjená
Ve čtvrtek 22. 5. 2014 se uskutečnilo krajské finále ve vybíjené 4. a 5. tříd v Ústí nad Orlicí. Naše družstvo bojovalo s velkým odhodláním, ale na vítězství to nestačilo. Sportovně musíme uznat, že kluci z Chrudimi byli lepší. Přesto patří našim chlapcům a třem dívkám velký dík za vzornou reprezentaci naší školy, města i okresu. Jsou to: z 5.A - Aneta Bálská, Tereza Jaklová, Jeroným Lněnička, Vojtěch Kabrhel, Tomáš Heblt, Ondřej Stodola, Milan Záleský, ze 4. A - Bára Houdková, Štěpán Ludvíček, Matěj Sádovský, Michal Kabrhel, Marek Štegner. Většina z těchto dětí navštěvuje kroužek vybíjené, kde každé úterý trénujeme přihrávky, vybíjení, kondici, pravidla atd.
A. Bartošová
Naše škola je opět druhá v Pardubickém kraji

Seznamovací setkání budoucích prvňáčků

Datum publikování: 23.5.2014 / Umístění: Informace pro rodiče » Informace vedení školy
Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,
dovolujeme si Vás i Vaše děti pozvat na plánovanou schůzku
-----------------------------------------------------------------------
v úterý 17. 6. v 16 hodin v prvním patře naší školy.
-----------------------------------------------------------------------
Jak už jsme avizovali, dozvíte se zde základní informace
k příštímu školnímu roku, seznámíte se s třídními učitelkami 1. tříd., s prostředím školy a budoucími patrony. Děti si splní svoje první "školní" úkoly. Těšíme se na setkání.
Seznamovací setkání budoucích prvňáčků

O úspěších naší školy v celorepublikových finále informuje kabelová televize

Datum publikování: 23.5.2014 / Umístění: Informace pro rodiče » Informace vedení školy
O velikém úspěchu našich žáků v Prezentiádě a ve Video pohlednici z našeho města informuje kabelová televize. Na reportáž se můžete podívat po rozkliknutí této novinky. Všem zúčastněným ještě jednou gratulujeme a děkujeme za báječnou reprezentaci naší školy.
O úspěších naší školy v celorepublikových finále informuje kabelová televize

JARNÍ SBĚR PAPÍRU

Datum publikování: 23.5.2014 / Umístění: Informace pro rodiče » Informace vedení školy
Jako každoročně - i letos jsme uskutečnili jarní sběr papíru, tentokrát v pátek 16. května. Podařilo se shromáždit výrazně více papíru než při sběrech minulých, všechny třídy se totiž snažily nasbírat co největší množství, protože měly šanci získat krásnou finanční odměnu, kterou si použijí dle svého vlastního uvážení. Pochvalu si zaslouží žáci, kteří v pátek sběr nakládali, počasí totiž připomínalo spíše listopadovou plískanici než jarní máj. Rádi bychom poděkovali za pomoc všem rodičům, kteří ochotně vozili sběr do školy, pomáhají nám tak získat peníze, které budou použity pro školní děti. Pořadí tříd můžete vidět po rozkliknutí této novinky. Aby byla soutěž spravedlivá, množství sběru je samozřejmě rozpočítáno na žáka v rámci třídy. Příští školní sběr papíru se uskuteční už v září, tak i přes prázdniny pilně shromažďujte! :)
JARNÍ SBĚR PAPÍRU

Pohár rozhlasu v atletice

Datum publikování: 22.5.2014 / Umístění: Výsledky našich žáků » Sportovní soutěže
S jarem mezi nás zavítala i královna sportu, atletika. Z obvodního kola se do okresního probojovala tři družstva: mladší žáci, starší žákyně a starší žáci. Nejlépe si vedla děvčata, která i přes chladnější počasí vybojovala pěkné 4.místo. Kluci obsadili 5.místa.
Pohár rozhlasu v atletice

Majálesové setkání

Datum publikování: 22.5.2014 / Umístění: Stránky tříd » Třída 7.A » Akce třídy 7.A
Víte, kde je nejtajuplnější les plný přívětivých pohádkových postaviček? Květnové dny jsme si se žáky třetí a šesté třídy zpestřili výletem na Černou horu. Byli jsme pozváni studenty pedagogické školy na zábavné odpoledne s významnými postavami z pohádek, plnili jsme netradiční úkoly, opékali buřty, hráli jsme na hřišti hry. Děti na oplátku předvedly své vystoupení s flétničkami, pohybovou pohádku Mrazík a na závěr jsme si všichni zazpívali za doprovodu kytar, klavíru, flétniček a houslí dvě nádherné písničky v podání šesťáků. Opravdu jsme si to užili a naše velké poděkování patří studentům za vřelé přijetí.
Třeťáci a šesťáci
Majálesové setkání
<< | < předchozí | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | další > | >>